Xaevira

@xaevira Ne demiş Cemal Süreya; Aynı şehirde sen varsın, ben varım, biz yokuz

 • RACE: Human / Male
 • Clan: Fearless
 • Diamond: ****** (Hidden)
 • Ruby: ****** (Hidden)
 • Gold: ****** (Hidden)
 • Level: 62/62
 • Class: Knight / Warrior
 • HP: 80822
 • MP: 9275
 • Creation Date:
  16 November 2020 Monday 22:23:18
Weapon Master Level
 Unarmed 14
 1-Hand Sword 138
 Dagger 16
 1-Hand Axe 86
 1-Hand Hammer 1
 2-Hand Sword 34
 2-Hand Axe 40
 Physical Defense 122
Crafts Level
 Carpentry 1
 Mining 20
 Woodcutting 19
 Crop production 20